ผลสอบท้องถิ่น 64 เว็บไซต์ประกาศผลสอบท้องถิ่น 10 ม.ค. 2565 ผลสอบท้องถิ่น64

8233

ผลสอบท้องถิ่น 64 เว็บไซต์ประกาศผลสอบท้องถิ่น 10 ม.ค. 2565 ผลสอบท้องถิ่น64

ผลสอบท้องถิ่น 64 เป็นเรื่องราวที่หลาท่านกำลังตามหาว่าจะประกาศผลการสอบที่เว็บไซต์ใด วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ค ปี 2564 สำหรับการประกาศผลสอบสอบท้องถิ่น ที่ได้มีการทดสอบไปแล้วเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาตามประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ซึ่งในวันสอบดังกล่าวได้มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ คือ วันสอบเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2564 และแบ่งสถานที่สอบดังนี้ กลุ่มภาคเหนือจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มภาคกลางจำนวน 3 กลุ่ม  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 กลุ่ม และกลุ่มภาคใต้ จำนวน 2 กลุ่ม ซึ่งคาดว่าเว็บไซต์ประกาศผลสอบท้องถิ่น จะประกาศผลการสอบท้องถิ่น ในวันที่ 10 ม.ค. 2565 

เรื่องราวที่น่าสนใจ : วิธีตรวจรายชื่อ สอบท้องถิ่น 2564 ผลการสอบท้องถิ่น 64 ประกาศผล 10 ม.ค. 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ : วิธีดูคะแนน สอบท้องถิ่น 2564 ผลคะแนนสอบ ดูคะแนนสอบท้องถิ่น64

ผลสอบท้องถิ่น 64 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ค ปี 2564
ผลสอบท้องถิ่น 64 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ค ปี 2564

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ซึ่งคาดว่าเว็บไซต์ประกาศผลสอบท้องถิ่น จะประกาศผลการสอบท้องถิ่น ในวันที่ 10 ม.ค. 2565 

ก. กําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตามเวลา ดังนี้
– เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
– เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข)
โดยผู้ที่สมัครสอบในกลุ่มภาค/เขตใด จะต้องเข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ (กรณีเป็นสถานที่สอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอําเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน)

2. ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้ารับ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ จะต้องเข้าสอบ ในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด

3. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) สําหรับวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสม กับตําแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค หรือ ผลสอบท้องถิ่น 64”

ประกาศผลสอบแล้ว

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564>

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564เหนือ 1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564เหนือ 1-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564เหนือ 1-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  กำแพงเพชร  ตาก  นครสวรรค์  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  อุทัยธานี <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564>

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564เหนือ 2-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564เหนือ 2-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564เหนือ2-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคกลาง เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  ชัยนาท  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564>

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง1-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง1-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง1-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ  สระแก้ว <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564>

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง2-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง2-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง2-3

เรื่องราวที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ ประกาศรับสมัคร สอบท้องถิ่น 2564 คลิกสมัคร

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคกลาง เขต 3 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  กาญจนบุรี  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี<คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564>

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง3-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง3-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง3-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  มหาสารคาม <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564>

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 1-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 1-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 1-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยมุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564>

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 2-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 2-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 2-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยนครพนม  บึงกาฬ  เลย  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564>

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 3-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 3-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 3-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคใต้ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  กระบี่  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  สุราษฎร์ธานี <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564>

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564ใต้1-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564ใต้1-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564ใต้1-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคใต้ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย   ตรัง  นราธิวาส  ปัตตานี  พัทลุง  ยะลา  สงขลา  สตูล<คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564>

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564ใต้2-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564ใต้2-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564ใต้2-3

ท่านสามารถเข้าตรวจผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2564 ผลสอบท้องถิ่น 64ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เว็บไซต์ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ค ปี 2564 หรือผลสอบท้องถิ่น 64 :https://www.dlaapplicant2564.com/

ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.dlaapplicant2564.com/

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ