ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

492

ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

advertisement

ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566
ผลสอบo-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ผลสอบo-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566 จะมีการจัดสอบในเดือน ก.พ. 2566 ดังนี้ O-NET ชั้นป.6 /65 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 O-NET ชั้นม.3 /65 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 O-NET ชั้นม.6 /65 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 และ จะประกาศผล o-net ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 ม.6 ในวันที่

  • ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ป.6 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 29 มี.ค. 2566
  • ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ม.3 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 30 มี.ค. 2566
  • ผลสอบo-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ม.6 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 31 มี.ค. 2566
ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566
ผลสอบo-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ลิงค์ดูผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 รายโรงเรียน คลิกลิงก์นี้ครับ http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

ลิงค์ดูผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับ http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

วิธีการดูผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 รายบุคคล http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

advertisement

เมื่อเข้าลิงก์ดูวิธีการดูผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 รายบุคคล ให้กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ปีการศึกษา (ปีการศึกษาที่สอบ นั่นคือ 2565)
  2. ระดับชั้น (เลือกระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6)
  3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  4. รหัสป้องกันที่แสดง (กรอกตามที่เห็นทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ เช่น GAYY7 ดังรูป)
ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566
ผลสอบo-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 ผลสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 เช็คคะแนน onet รายบุคคล รายโรงเรียนได้ที่นี่

คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ผลสอบ o-net 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566