ผอ.สพม.12 ยันให้ผู้บริหารขออนุมัติลาไปนอกพท.ไม่ได้แก้ปัญหาทิ้ง ร.ร.แต่อยู่ที่จิตสำนึก

542

นายภิญโญ จันทรวงศ์ 

เพิ่มเพื่อน


นายภิญโญ จันทรวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง) เปิดเผยว่า
กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำหนังสือเวียน เลขที่ 1874/2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2558 แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ
เรื่องมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ โดยหนังสือระบุให้ผู้อำนวยการ
สพท.มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการทุกตำแหน่งใน สพท.และในสถานศึกษา ไปราชการนอกจังหวัด หรือนอกเขตพื้นที่ฯ
และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเอง และข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการทุกตำแหน่งในสถานศึกษา ไปราชการภายในจังหวัด หรือในเขตพื้นที่ฯ เท่านั้น
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ว่า วิธีนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
เพราะจากคำสั่งที่ออกมา นอกจากผู้อำนวยการ สพท.ต้องอนุมัติการเดินทางของผู้อำนวยการโรงเรียนแล้ว
ยังรวมถึงครูด้วย อย่าง สพม.เขต 12 มีครูกว่า 5,000 คน เมื่อจะไปราชการนอกเขตพื้นที่ฯ ก็เป็นผู้อนุมัติ
ซึ่งเพิ่มภาระในการทำงาน และบางครั้งครูได้รับคำสั่งไปราชการนอกเขตพื้นที่ฯ ก่อนเดินทางไม่กี่วัน
กว่าจะทำเรื่องขออนุญาตตามขั้นตอนมายัง สพม.ต้องใช้เวลาพอสมควร ทำให้บางครั้งอนุมัติไม่ทัน


“วิธีนี้ไม่น่าจะแก้ปัญหาผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครู ไม่อยู่ในสถานศึกษาได้
เพราะเป็นเรื่องจิตสำนึกของแต่ละบุคคล การแก้ปัญหาควรทำตั้งแต่การคัดเลือกคนเข้ามาสู่ตำแหน่งต่างๆ
โดยเฉพาะผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ปัจจุบันมักสอบคัดเฉพาะคนเก่งวิชาการ แต่ไม่เน้นผลการทำงานเหมือนในอดีต
ทำให้ได้ผู้บริหารที่ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร” นายภิญโญกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน