ก.ค.ศ.ตอบ!! ผอ.โรงเรียนขนาดกลาง แต่ปัจจุบันเป็นขนาดเล็ก ให้กศจ.นำประสบการณ์โรงเรียนขนาดเดิมมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้

2047

สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งวันนี้ขอนำประเด็นคำถามเกี่ยวกับ กรณี ผอ.โรงเรียนขนาดกลาง แต่ปัจจุบันเป็นขนาดเล็ก ให้กศจ.นำประสบการณ์โรงเรียนขนาดเดิมมาใช้ในการพิจารณาย้าย ได้หรือไม่ ซึ่ง ก.ค.ศ. ตอบไว้ในวารสารเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

advertisement

คำถาม

กรณีที่ขนาดสถานศึกษาเดิมเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง แต่ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนลดลง ทำให้ขนาดสถานศึกษาเล็กลง กรณีนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดกลางมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้หรือไม่

advertisement

คำตอบ

กรณีนี้เห็นควรให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณานำประสบการณ์ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเดิมมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้ เฉพาะกรณีที่สถานศึกษามีขนาดเล็กลงจากสาเหตุที่มิได้เกิดจากคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ

advertisement

ผอ.รร.โรงเรียนขนาดกลาง แต่ปัจจุบันเป็นขนาดเล็ก ให้ใช้ประสบการณ์ในการย้ายได้
ผอ.รร.โรงเรียนขนาดกลาง แต่ปัจจุบันเป็นขนาดเล็ก ให้ใช้ประสบการณ์ในการย้ายได้

ที่มา : วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา