ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2564

3375
ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2564
ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2564

ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2564

คณะกรรมการคุรุสภาได้ออกประกาศกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 และวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ครูอัพเดตดอทคอม จึงได้นำ ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2564 มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1
ปี 2564 จากลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ

โดยระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 3 – 17 ธันวาคม 2563 ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 15 มกราคม 2564

 

 

ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2564
ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2564

อ่านกำหนดการ ทดสอบ และประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และ ประสบการณ์วิชาชีพ
ตามมาตรฐาน วิชาชีพครู พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2564