ผู้ปกครองเช็กที่นี่ รวมประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ด้วยสถานการณ์ COVID19

1524
ผู้ปกครองเช็กที่นี่ รวมประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
ผู้ปกครองเช็กที่นี่ รวมประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

 

ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จาก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เรียน ท่านผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ที่รุนแรงจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สำนักการศึกษาขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 14โรงเรียน ได้ปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 63 – วันอาทิตย์ที่3 มกราคม 64 ดังนี้

เขตบางขุนเทียน
-โรงเรียนวัดแสมดำ
-โรงเรียนวัดบางกระดี่
-โรงเรียนวัดสะแกงาม
-โรงเรียนวัดประชาบำรุง
-โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
เขตบางบอน
-โรงเรียนพระยามนธาตุราช
-โรงเรียนบ้านนายผล
-โรงเรียนบ้านนายสี
-โรงเรียนสถานีพรมแดน
-โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
เขตหนองแขม
-โรงเรียนวัดอุดมรังสี
-โรงเรียนวัดหนองแขม
-โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
-โรงเรียนประชาบำรุง

โดยให้ทั้ง14โรงเรียน จัดเตรียมการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง ทั้งนี้ให้โรงเรียนอื่นนอกเหนือจากจำนวน14โรงเรียนข้างต้น ที่มีเด็กนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งให้นักเรียนหยุดอยู่กับบ้าน แล้วทำการเรียนการสอนOn line ทดแทน และกรณีหากโรงเรียนใดเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID 19 ที่จะมีผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ในการพิจารณาสั่งปิดการเรียนการสอนได้

ประกาศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศหยุดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

เพิ่มเพื่อน

 

 

ประกาศโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เรื่อง การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ประกาศโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล เรื่อง การหยุดเรียนและเลื่อนการจัดกิจกรรมคริสต์มาสประจำปี

 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ เรื่อง การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

 

 

ประกาศโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  เรื่อง การหยุดเรียน

ประกาศโรงเรียน วัดอัยยิการาม เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หากมีโรงเรียนใด ประกาศ หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษอีก ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม จะนำมาอัพเดตให้ทุกท่านทราบนะคะ และหากท่านผู้ปกครองต้องการติดตามข่าวสารทางการศึกษาจาก ครูอัพเดตดอทคอม สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้เลยค่ะ

และติดตามข่าวสาร ทางการศึกษาได้ที่ไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อนในไลน์ครูอัพเดตดอทคอม

ดาวน์โหลด ตัวการ์ตูน ตกแต่งใบงาน ป้ายนิเทศ วันคริสต์มาส Christmas Day น่ารักมาก