ผู้ปกครองเช็กที่นี่ รวมประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ด้วยสถานการณ์ COVID19

2064
ผู้ปกครองเช็กที่นี่ รวมประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
ผู้ปกครองเช็กที่นี่ รวมประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

 

advertisement

ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จาก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เรียน ท่านผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ที่รุนแรงจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สำนักการศึกษาขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 14โรงเรียน ได้ปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 63 – วันอาทิตย์ที่3 มกราคม 64 ดังนี้

เขตบางขุนเทียน
-โรงเรียนวัดแสมดำ
-โรงเรียนวัดบางกระดี่
-โรงเรียนวัดสะแกงาม
-โรงเรียนวัดประชาบำรุง
-โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
เขตบางบอน
-โรงเรียนพระยามนธาตุราช
-โรงเรียนบ้านนายผล
-โรงเรียนบ้านนายสี
-โรงเรียนสถานีพรมแดน
-โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
เขตหนองแขม
-โรงเรียนวัดอุดมรังสี
-โรงเรียนวัดหนองแขม
-โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
-โรงเรียนประชาบำรุง

โดยให้ทั้ง14โรงเรียน จัดเตรียมการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง ทั้งนี้ให้โรงเรียนอื่นนอกเหนือจากจำนวน14โรงเรียนข้างต้น ที่มีเด็กนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งให้นักเรียนหยุดอยู่กับบ้าน แล้วทำการเรียนการสอนOn line ทดแทน และกรณีหากโรงเรียนใดเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID 19 ที่จะมีผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ในการพิจารณาสั่งปิดการเรียนการสอนได้

ประกาศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศหยุดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

 

 

ประกาศโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เรื่อง การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

advertisement

ประกาศโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล เรื่อง การหยุดเรียนและเลื่อนการจัดกิจกรรมคริสต์มาสประจำปี

 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ เรื่อง การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

 

 

ประกาศโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  เรื่อง การหยุดเรียน

advertisement

ประกาศโรงเรียน วัดอัยยิการาม เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หากมีโรงเรียนใด ประกาศ หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษอีก ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม จะนำมาอัพเดตให้ทุกท่านทราบนะคะ และหากท่านผู้ปกครองต้องการติดตามข่าวสารทางการศึกษาจาก ครูอัพเดตดอทคอม สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้เลยค่ะ

และติดตามข่าวสาร ทางการศึกษาได้ที่ไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อนในไลน์ครูอัพเดตดอทคอม

ดาวน์โหลด ตัวการ์ตูน ตกแต่งใบงาน ป้ายนิเทศ วันคริสต์มาส Christmas Day น่ารักมาก