“ณัฏฐพล” หารือผู้ประกอบการเพิ่มค่าตอบแทนเด็กอาชีวะฝึกงาน ไม่เห็นด้วยจ่าย1.5หมื่นทุกคน แต่ควรให้ตามศักยภาพทักษะ

648

5ส.ค.62- นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงการดำเนินการเพิ่มยอดผู้เรียนในสายอาชีพตามนโยบายรัฐบาล ว่า ในส่วนที่ตนกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขณะนี้ตนกำลังหารือกับผู้ประกอบการ เพื่อวางแนวทางและยกระดับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติงานจริงเป็นหลักสำคัญ เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวก็จะส่งเสริมหลักสูตรการท่องเที่ยวให้มากขึ้น แต่ขณะที่พื้นที่ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวก็ยังจัดการสอนหลักสูตรท่องเที่ยวได้ไม่ได้มีการปรับลด เป็นต้น ซึ่งที่สำคัญตนจะหารือกับผู้ประกอบการในการเพิ่มค่าตอบแทนนักศึกษาอาชีวะที่ไปฝึกงานในสถานะประกอบการและการันตีการทีงานทำเมื่อเด็กจบการศึกษา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กหันมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น

“ส่วนข้อกังวลที่ทำให้ไม่สามารถเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพได้นั้นมาจากปัญหานักศึกษาทะเลาะวิวาทนั้น เรื่องนี้อยากให้มองภาพรวม เพราะเรื่องดังกล่าวมีสถาบันการศึกษาไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีการก่อเหตุ ซึ่งผมก็กำลังแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งระบบอยู่ สำหรับข้อเสนอที่อยากให้มีการปรับค่าจ้างเด็กที่จบสายอาชีพให้เท่ากับปริญญาตรี 15,000 บาท เรื่องนี้ส่วนตัวเห็นว่าจะปรับให้เท่ากันทั้งหมดคงไม่ได้ เพราะว่าการเรียนสายอาชีพเป็นเรื่องของสมรรถนะและทักษะ ดังนั้นค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนและขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ ดังนั้นเราควรพัฒนาเด็กสายอาชีพให้มีทักษะและศักยภาพให้เข้มข้น เพื่อในอนาคตการทำงานจะได้ต่อยอดจากการเป็นช่างไฟฟ้าสู่เจ้าของกิจการได้”รมว.ศธ.กล่าว

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ ก็มีการหารือถึงเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนทุกสังกัด ซึ่งจะมีการนำข้อมูลของทุกหน่วยงานมารวมกัน เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลในการวางแผนการดำเนินการต่างๆ ได้ โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ น่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีความถูกต้องมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเรามีข้อมูลบิ๊กดาต้าตรงนี้ ตนมั่นใจว่าปัญหาเรื่องเด็กผีจะลดลง เพราะในอนาคตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะต้องจับต้องได้และต้องมีการสอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อที่จะใช้ในการจัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้อง ส่วนหากพบว่ามีการกระทำผิด หรือทุจริตเกิดขึ้นก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ รวดเร็วและเป็นไปตามกระบวนการ

 

ขอบคุณที่มาของข่าวจาก ไทยโพสต์