ผู้ผ่านการพัฒนา ผอ.รร.64 และ รอง ผอ.รร.64 ประกาศแล้ว

3316

ผู้ผ่านการพัฒนา ผอ.รร.64 และ รอง ผอ.รร.64 ประกาศแล้ว 

ประกาศแล้ว ผู้ผ่านการพัฒนา ผอ.รร.64 และ รอง ผอ.รร.64
ประกาศแล้ว ผู้ผ่านการพัฒนา ผอ.รร.64 และ รอง ผอ.รร.64

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา)

หนังสือถึง ศธจ. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือถึง ประกาศ ผู้ผ่านการพัฒนา ผอ.รร.64 และ รอง ผอ.รร.64

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา) ของทุกหน่วย พัฒนา ได้ดําเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเรียบร้อยแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

รายละเอียดดังนี้

>>> หนังสือถึง ศธจ. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

>>> หนังสือถึง สพท. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ผอ.รร.64

>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา รอง ผอ.รร.64

>>> หน่วยพัฒนา สพม. สุโขทัย- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนา สพม. ร้อยเอ็ด- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>> หน่วยพัฒนา สพป. มุกดาหาร-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564