ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1/2565 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75

2452

 

Advertisement

ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1/2565 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75

โครงการสวัสดิการ 40/75 คือ โครงการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. ที่เป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หรือ สมาชิกที่มีอายุครบ 75 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์รายเดือน ตั้งแต่ สมาชิกเข้าโครงการ จนถึงแก่ความตาย และจะหักเงินคืนจากเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่ทายาทของสมาชิกจะได้รับ

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ
โครงการสวัสดิการ 40/75 ปี 2565

โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1/2565

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ
โครงการสวัสดิการ 40/75 ปี 2564

Advertisement

โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 12/2564
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 11/2564
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 10/2564
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 9/2564
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 8/2564
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 7/2564
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 6/2564
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 5/2564
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 4/2564
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 3/2564
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 2/2564
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1/2564

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ
โครงการสวัสดิการ 40/75 ปี 2563

โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 12/2563
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 11/2563
โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 10/2563

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ข้อมูลการจ่ายเงิน ชพค.-ชพส. ปี 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/