กรุงไทย เผย!! พบการก่อกวน ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ทำให้ประชาชน ลงทะเบียน ได้ช้ากว่าปกติ

1115

กรุงไทย เผย!! พบการก่อกวน ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ทำให้ประชาชน ลงทะเบียน ได้ช้ากว่าปกติ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพจชิมช้อปใช้ ได้เผยแพร่ข้อความจากธนาคารกรุงไทยที่มีการตรวจสอบพบการก่อกวน ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ซึ่งทำให้ประชาชน ลงทะเบียน ได้ช้ากว่าปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

📢ประกาศ: ⚠️ #กรุงไทยพบการก่อกวนลงทะเบียนชิมช้อปใช้
______
คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
เปิดเผยว่า: จากการที่ธนาคารได้เฝ้าติดตามการลงทะเบียนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 🛍
🔍ตรวจพบว่า: #มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อกวนระบบการลงทะเบียน 🚫
โดยนำเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการลงทะเบียนมาใช้ ส่งผลให้ประชาชนลงทะเบียนได้ช้ากว่าปกติ ซึ่งธนาคารต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

📌ขณะนี้:ทางธนาคารอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังระบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบ ต่อประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประสานงานกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมมือกันหามาตรการในการป้องกัน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป 🙏🏻
______
#ชิมช้อปใช้

 

พบการก่อกวน ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ทำให้ประชาชน ลงทะเบียน ได้ช้ากว่าปกติ พบการก่อกวน ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ทำให้ประชาชน ลงทะเบียน ได้ช้ากว่าปกติ
พบการก่อกวน ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ทำให้ประชาชน ลงทะเบียน ได้ช้ากว่าปกติ พบการก่อกวน ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ทำให้ประชาชน ลงทะเบียน ได้ช้ากว่าปกติ

อ่านวิธีการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ได้ที่นี่

ขอบคุณที่มา : เพจชิมช้อปใช้