Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

พล.ร.อ.ณรงค์ เตือนคิดให้ดี เด็กรุ่นใหม่ คิดเจาะหู-สัก ระวังมีปัญหาเรียนต่อ-ทำงาน

Advertisement

พล.ร.อ.
ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิค (วท.) สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการว่า รู้สึกดีใจที่
วท.สมุทรปราการสามารถแก้ปัญหานักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทได้ประสบความสำเร็จ

เพิ่มเพื่อน

โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว หรือ ปะฉะดะ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในการเฝ้าระวัง
สังเกตการณ์จุดเสี่ยงที่นักศึกษาจะรวมตัวก่อเหตุ
ทำให้ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่มีการก่อเหตุทะเลาะวิวาทเลย
ส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองกล้าส่งลูกหลานมาเรียนมากขึ้น โดยในปีการศึกษา 2558
นี้ วท.สมุทรปราการมีนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 20%
จึงอยากให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งได้นำรูปแบบ
“สมุทรปราการโมเดล”
มาเป็นกรณีศึกษาและประยุกต์ใช้เพื่อลดเหตุทะเลาะวิวาท

Advertisement

Advertisement

รมว.ศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า
ส่วนกรณีที่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกันจะไม่รับนักศึกษาที่สักและเจาะหูในปี 2559
นั้น คงต้องขอให้วิทยาลัยเอกชนเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ เพราะการที่เด็กมีรอยสักและระเบิดหู
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตัวการก่อเหตุทะเลาะวิวาทเสมอไป อย่างไรก็ตาม อยากฝากถึงเด็กทุกคนว่า
เรื่องนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้สังคมมองเด็กในภาพลบได้ หากจะสักหรือเจาะหูก็คิดให้ดีก่อน
เนื่องจากมีผลต่อการศึกษาต่อและทำงานในอนาคต.

ขอบคุณ : หนังสือพิมพ์มติชน

You might also like