พันธกิจประเทศไทย : ฟื้นฟูการศึกษา ปีการศึกษา 2564 อนาคตของนักเรียนทั้งรุ่น กำลังอยู่ในความเสี่ยง ถึงเวลาลงมือทำแล้ว

645

พันธกิจประเทศไทย : ฟื้นฟูการศึกษา ปีการศึกษา 2564 อนาคตของนักเรียนทั้งรุ่น กำลังอยู่ในความเสี่ยง ถึงเวลาลงมือทำแล้ว

อนาคตของนักเรียนทั้งรุ่น กำลังอยู่ในความเสี่ยง ถึงเวลาลงมือทำแล้ว
อนาคตของนักเรียนทั้งรุ่น กำลังอยู่ในความเสี่ยง ถึงเวลาลงมือทำแล้ว

รายงานจาก UNICEF “พันธกิจประเทศไทย: ฟื้นฟูการศึกษา ปีการศึกษา 2564 อนาคตของนักเรียนทั้งรุ่น กำลังอยู่ในความเสี่ยง ถึงเวลาลงมือทำแล้ว”

อนาคตของนักเรียนทั้งรุ่น กำลังอยู่ในความเสี่ยง ถึงเวลาลงมือทำแล้ว
อนาคตของนักเรียนทั้งรุ่น กำลังอยู่ในความเสี่ยง ถึงเวลาลงมือทำแล้ว

“Mission: Recovering Education in 2021 The time to act is now; the future of an entire generation is at stake.”
วางเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน คือ
1. เด็กและเยาวชนวัยเรียนทุกคนได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางการเรียนรู้ การมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี รวมถึงความต้องการในด้านอื่น ๆ

เด็กและเยาวชนวัยเรียนทุกคนได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางการเรียนรู้ การมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี รวมถึงความต้องการในด้านอื่น ๆ
เด็กและเยาวชนวัยเรียนทุกคนได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางการเรียนรู้ การมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี รวมถึงความต้องการในด้านอื่น ๆ

2.เด็กและเยาวชนวัยเรียนทุกคนได้รับความช่วยเหลือในการเรียน เพื่อชดเชยการการเรียนรู้ที่สูญเสียไปในช่วงการปิดโรงเรียน

เด็กและเยาวชนวัยเรียนทุกคนได้รับความช่วยเหลือในการเรียน เพื่อชดเชยการการเรียนรู้ที่สูญเสียไปในช่วงการปิดโรงเรียน
เด็กและเยาวชนวัยเรียนทุกคนได้รับความช่วยเหลือในการเรียน เพื่อชดเชยการการเรียนรู้ที่สูญเสียไปในช่วงการปิดโรงเรียน

3. ครูทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาความรู้ถดถอยของนักเรียน ให้สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมต่าง ๆ มาผสมผสานในการสอน

ครูทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาความรู้ถดถอยของนักเรียน ให้สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมต่าง ๆ มาผสมผสานในการสอน
ครูทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาความรู้ถดถอยของนักเรียน ให้สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมต่าง ๆ มาผสมผสานในการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย
ดาวน์โหลดเอกสารพันธกิจประเทศไทย ภาษาไทย คลิกที่นี่
Download the document in English
Download the document in English Click Hrer

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ปรับใหม่จาก 9 เป็น 13 Link พร้อมคู่มือประกอบ แบบทดสอบออนไลน์ MOE Safety Platform วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2565 จะเปิดการทดสอบวันละ 6 รอบๆ ละ 45 นาที

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/