Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

พิษณุโลกคุมเข้มสอบครูผู้ช่วยทุกขั้นตอน

Advertisement

ที่อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก สนามสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการสอบวิชาความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ได้วางมาตรการการป้องกันการทุจริตเป็นอย่างดี ให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมเสื้อยืดที่ไม่มีกระเป๋า กางเกงวอร์ม ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องสอบ ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ นาฬิกาเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกจัดสอบ 8 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษาไทย 9 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาจีน 3 อัตรา กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา กลุ่มวิชาดนตรีไทย 2 อัตรา กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 1 อัตรา กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 3 อัตรา และกลุ่มคหกรรม 4 อัตรา รวมทั้งสิ้น 24 อัตรา มีผู้สมัครทั้งสิ้น 400 คน ผู้สามารถสอบผ่านทั้งภาค ก และภาค ข และการสอบสัมภาษณ์ จะได้รับการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

ขอบคุณที่มาของข่าวและภาพ : หนังสือพิมพ์มติชน

You might also like