Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ฟ้องแล้ว!! ศธ.ส่งอัยการฟ้องแพ่ง’ธนชาต’เรียกคืนเงิน2.1พันล้าน พร้อมดอกเบี้ย7.5%

Advertisement

เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนิน
งานขององค์การค้า
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.)
เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบชุดนักเรียนค้างอยู่ในคลังสินค้าของ
องค์การค้าฯ ว่า จากการตรวจสอบของตน และนายสุเทพ ชิตยวงษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ
พบในคลังสินค้ามีชุดนักเรียนค้างอยู่ในสต๊อก 509,600 แสนชิ้น
มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท
เบื้องต้นคัดเลือกชุดนักเรียนที่อยู่ในสภาพดี 460,000
แสนชิ้นออกมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูก
พร้อมทั้งมอบหมายให้นายสุเทพตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่าสินค้า
ค้างอยู่ในคลังมานานเท่าใด
และเกิดขึ้นในช่วงที่ใครเป็นผู้อำนวยการองค์การค้าฯ
หากมีหลักฐานชัดเจนว่ามีเจตนาสั่งซื้อสินค้าเกินจริงมาเก็บไว้ในคลังจะ
ดำเนินการตามกฎหมายทันที

เพิ่มเพื่อน

นายธเนศพลกล่าวอีกว่า
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการฟ้องแพ่งเพื่อเรียกเงินจำนวน 2,100 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี คืนจากธนาคารธนชาตให้กับ สกสค.
เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการอนุมัติ ปิดบัญชี และเบิกถอนเงินของ
สกสค.ที่ฝากไว้ไม่ถูกต้องนั้น ล่าสุดได้รายงานให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการ ศธ.รับทราบผลการดำเนินการแล้ว โดยนายพินิจศักดิ์
สุวรรณรังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
สกสค.ได้ส่งเรื่องให้อัยการเป็นผู้ทำเรื่องฟ้องแพ่งเพื่อเรียกเงินคืนจาก
ธนาคารธนชาตแล้ว จากนี้ต้องว่ากันไปตามข้อกฎหมายต่อไป

Advertisement

Advertisement

นายสุเทพกล่าว
ว่า ได้แต่งตั้งนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการ
กพฐ.เป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีพบชุดนักเรียนอยู่ในคลัง
สินค้ากว่า 5 แสนชุด โดยจะเร่งสืบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
ส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีหนังสือโอนเข้าคลังไม่ครบ 5.3 แสนเล่ม
ล่าสุดคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ตั้งข้อกล่าวหาผู้บริหารองค์การค้าฯ
และเจ้าหน้าที่รวม 2 ราย ซึ่งทั้ง 2
รายขอรายงานข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ 27 เมษายน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

You might also like