ภาพรวมเปิดเทอมวันแรก เรียบร้อยปลอดภัย พบเปิดสอนที่โรงเรียนได้เกือบ 2 หมื่นแห่ง

970
เปิดเทอม
เปิดเทอม

ภาพรวมเปิดเทอมวันแรก เรียบร้อยปลอดภัย พบเปิดสอนที่โรงเรียนได้เกือบ 2 หมื่นแห่ง

สพฐ. รายงานภาพรวมเปิดเทอมวันแรก เรียบร้อยปลอดภัย พบเปิดสอนที่โรงเรียนได้เกือบ 2 หมื่นแห่ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ทางเพจประชาสัมพันธ์ สพฐ. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเทอมวันแรก ดังข้อความต่อไปนี้

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ สามารถดำเนินการเปิดเรียนด้วยความเรียบร้อย ในเบื้องต้นยังไม่พบปัญหาใดๆ โดยมีสถานศึกษาทั้งหมด จำนวน 29,058 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 183 เขต เปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 จำนวน 11,658 โรงเรียน เปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 จำนวน 14,569 โรงเรียน และอื่น ๆ 372 โรงเรียน ขณะที่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 62 เขต เปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. จำนวน 1,292 โรงเรียน เปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย.จำนวน 1,006 โรงเรียน และอื่น ๆ 61 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 เขต เปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. จำนวน 30 โรงเรียน และเปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย. จำนวน 70 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 6,330,393 คนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ โดยรวมแล้วสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้เปิดสอนแบบ On-Site ที่โรงเรียนแล้ว จำนวน 19,365 แห่ง โดยผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจาก ศบค.จังหวัด ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ นอกจากนั้นยังมีสถานศึกษาที่จัดการเรียนแบบ On-Air จำนวน 5,650 แห่ง แบบ On-Demand จำนวน 4,580 แห่ง แบบ Online จำนวน 5,877 แห่ง แบบ On-Hand จำนวน 18,449 แห่ง และแบบผสมผสาน จำนวน 15,218 แห่ง โดยโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนค่อนข้างมาก และโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่รอบนอกเมือง จะเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง On-Site กับ On-Hand เป็นส่วนใหญ่

“จากการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และจากรายงานข้อมูลที่ได้รับ พบว่าสถานศึกษาทั่วประเทศสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเรียบร้อย ตามที่ได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ได้กำชับผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากพบปัญหาในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือด้านการจัดการเรียนการสอน ให้แจ้งมายัง สพฐ. เพื่อสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล สพฐ. รายงานภาพรวมเปิดเทอมวันแรก เรียบร้อยปลอดภัย พบเปิดสอนที่โรงเรียนได้เกือบ 2 หมื่นแห่ง จากเพจประชาสัมพันธ์สพฐ.ค่ะ