ภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 ภาพระบายสีวันเด็ก ระบายสีวันเด็กแห่งชาติ ปี2566 

246

ภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 ภาพระบายสีวันเด็ก ระบายสีวันเด็กแห่งชาติ ปี2566 

ภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 ภาพระบายสีวันเด็ก ระบายสีวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ ของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2508 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2509

ภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 ภาพระบายสีวันเด็ก ระบายสีวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 ภาพระบายสีวันเด็ก ระบายสีวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลดที่นี่

สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 ว่า “ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ” ซึ่งในปีนี้วันเด็กตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2566

สำหรับภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 ภาพระบายสีวันเด็ก ระบายสีวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลดที่นี่

  1. ลิงก์รวมถาพระบายสีที่ได้เก็บรวบรวมไว้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google drive 
  2. ภาพระบายสี จากเพจ คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

3. ภาพระบายสี จากเพจ Mom Plawan Class

ขอบคุณที่มาจาก เพจต่างๆด้วยครับ