ภาพระบายสีวันเด็ก 2566 ภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2566 รวมไว้ที่นี่

227
ภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 ภาพระบายสีวันเด็ก 2566 เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2566 รวมไว้ที่นี่
ภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ2566 ภาพระบายสีวันเด็ก 2566 เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2566 รวมไว้ที่นี่

ภาพระบายสีวันเด็ก 2566 ภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2566 รวมไว้ที่นี่

ภาพระบายสีวันเด็ก 2566 ภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2566 รวมไว้ที่นี่ สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม ได้รวบรวมภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 มาให้คุณครูได้ดาวน์โหลดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566

วันเด็กแห่งชาติ ของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2508 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2509

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง คำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 จากนายกรัฐมนตรี และ คำขวัญวันเด็กย้อนหลังของปีอื่นๆ ถึงปี 2565

เกียรติบัตรวันเด็กแห่งชาติ 2566 เกียรติบัตรออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเด็ก 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม อันเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยวันเด็กเกิดจากความร่วมมือของหลายประเทศที่ร่วมมือกันปกป้องเด็ก เยาวชน ประเทศต่างๆ จึงจัดงานวันเด็กเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ประเทศไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญของนายวี. เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ การจัดงานวันเด็กมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เด็กเห็นบทบาทของตน และปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมกับสังคม เพื่อพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังของชาติ

ภาพระบายสีวันเด็ก2566 ดาวโหลดเอกสารไฟล์Word คลิกที่นี่

ภาพระบายสีวันเด็ก2566 ลิงก์ดาวโหลดไฟล์ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม

เรื่องราวที่น่าสนใจ คําขวัญวันครู 2566 รวม คำขวัญวันครูแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู จาก นายกรัฐมนตรี วันครูครั้งที่ 67

เกียรติบัตรวันครู 2566 เกียรติบัตรออนไลน์ เกียรติบัตรคุรุสภา ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ได้รับเกีรติบัตรจาก คุรุสภา 

ภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ2566ภาพระบายสีวันเด็กระบายสีวันเด็กแห่งชาติ ปี2566