มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป โดยไม่ถือเป็นวันลา

781

มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป โดยไม่ถือเป็นวันลา

มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป โดยไม่ถือเป็นวันลา
มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป โดยไม่ถือเป็นวันลา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา และอนุมัติแต่งตั้งนางศิริพร ศริพันธุ์ ผอ.สำนักอำนวยการ สกศ. เป็นที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา สกศ.

มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป โดยไม่ถือเป็นวันลา
มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป โดยไม่ถือเป็นวันลา

เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2565 รวม 24 วัน

เพิ่มเพื่อน

โดยผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท 910 คน ซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน ได้แก่ (1) ส่วนกลาง 91 คน จัดพิธี ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (2) ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด 819 คน จัดพิธี ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

การดำเนินการวัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร วันที่ 18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2565

พิธีปลงผม วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 – ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก – ส่วนภูมิภาค ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

พิธีมอบผ้าไตร วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล

การเตรียมการก่อนบรรพชาอุปสมบท วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 – ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก – ส่วนภูมิภาค ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

พิธีบรรพชาอุปสมบท วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก – ส่วนภูมิภาค ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

การศึกษาและปฏิบัติธรรม วันที่ 25 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2565 – ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก – ส่วนภูมิภาค ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 91 รูป วันที่ 12 สิงหาคม 2565 – ส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวง – ส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม

พิธีลาสิกขา วันที่ 13 สิงหาคม 2565 – ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก – ส่วนภูมิภาค ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565