มติ ครม. เห็นชอบแล้ว ประกาศ วันหยุดชดเชย ช่วงสงกรานต์ 2563 จำนวน 2 วัน ต้นเดือน กันยายนนี้

2169
มติ ครม. เห็นชอบแล้ว ประกาศวันหยุดชดเชย ช่วงสงกรานต์ 2563 จำนวน 2 วัน ต้นเดือน กันยายน นี้
มติ ครม. เห็นชอบแล้ว ประกาศวันหยุดชดเชย ช่วงสงกรานต์ 2563 จำนวน 2 วัน ต้นเดือน กันยายน นี้

มติ ครม. เห็นชอบแล้ว ประกาศ วันหยุดชดเชย ช่วงสงกรานต์ 2563 จำนวน 2 วัน ต้นเดือน กันยายน นี้

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากครับ  ด้วย มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  ได้เห็นชอบ ประกาศ วันหยุดชดเชย ช่วงสงกรานต์ 2563 จำนวน 2 วัน ต้นเดือน กันยายนนี้

ซึ่ง วันหยุด ตาม มติ ครม. เห็นชอบแล้ว ประกาศ กำหนดวันหยุดชดเชย ช่วงสงกรานต์ 2563 จำนวน 2 วัน
มีรายละเอียดดังนี้

คณะรัฐมนตรี มีมติ กำหนดให้ วันศุกร์ที่ 4 และ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นจำนวน 2 วัน  

ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป

สรุปคือ   ในต้นเดือน กันยายน  คุณครูทุกท่าน จะมีวันหยุดยาว รวมกัน  4  วัน  คือ วันศุกร์ที่ 4 วันเสาร์ที่ 5
วันอาทิตย์ที่ 6  และวันจันทร์ที่ 7  ครับ 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา   ศธ 360 องศา (กระทรวงศึกษาธิการ)