มติ ครม. เห็นชอบ เพิ่มค่าตอบแทน 7 เดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  เป็นขวัญกำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ โควิด ระบาด

2076
มติ ครม. เห็นชอบ เพิ่มค่าตอบแทน 7 เดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  เป็นขวัญกำลังใจ
มติ ครม. เห็นชอบ เพิ่มค่าตอบแทน 7 เดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  เป็นขวัญกำลังใจ

มติ ครม. เห็นชอบ เพิ่มค่าตอบแทน 7 เดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  เป็นขวัญกำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ โควิด ระบาด

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยครับ  ด้วยเมื่อวานนี้ ที่ประชุม ครม. มี มติ ครม.
เกี่ยวกับ การเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ในการฏิบัติหน้าที่ ในช่วง การแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่รัฐ
โดยเฟนเพจ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์  (โฆษกรัฐบาล) เปิดเผยข้อมูลผ่าน Facebook ส่วนตัว  ดังรายละเอียด

ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์  โฆษกรัฐบาล  เผยหลังการประชุม ครม. วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นกรณีพิเศษ ในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน รวมระยะเวลา 7 เดือน

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมร่วมป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน ตำบล โดยให้พิจารณาอัตราเงินเพิ่มพิเศษเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง
.
นอกจากนี้ ครม.ยังกำชับให้จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอื่นที่กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน อย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นเจ้าพนักงานโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

มีหน้าที่ร่วมช่วยคัดกรอง แยกกัก กักกัน สังเกตการณ์ในระดับหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกและฝ้าระวังคนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรวมทั้งช่วยตรวจตราห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิวในฐานะหนึ่งในคณะทำงานชุดปฏิบัติการระดับตำบลด้วย ทำให้ต้องเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพส่วนตัว กระทบต่อรายได้หรือต้องออกค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่เงินตอบแทนตำแหน่งในปัจจุบันก็ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น  โฆษกรัฐบาลกล่าว 

ขอขอบคุณที่มา และติดตามอ่านต่อที่ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/