มหกรรมการออม ธนาคารออมสิน วันออมแห่งชาติ วันออมธนาคารออมสิน วันออมแห่งชาติธนาคารออมสิน 31 ตุลาคม 2565 ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป รับกระปุกรถตู้ Social Bank คลิกที่นี่

458

มหกรรมการออม ธนาคารออมสิน วันออมแห่งชาติ วันออมธนาคารออมสิน วันออมแห่งชาติธนาคารออมสิน 31 ตุลาคม 2565 ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป รับกระปุกรถตู้ Social Bank คลิกที่นี่

มหกรรมการออม ธนาคารออมสิน วันออมแห่งชาติ วันออมธนาคารออมสิน วันออมแห่งชาติธนาคารออมสิน 31 ตุลาคม 2565 ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป รับกระปุกรถตู้ Social Bank คลิกที่นี่

มหกรรมการออม ธนาคารออมสิน วันออมแห่งชาติ วันออมธนาคารออมสิน วันออมแห่งชาติธนาคารออมสิน 31 ตุลาคม 2565 ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป รับกระปุกรถตู้ Social Bank คลิกที่นี่
มหกรรม การออม ธนาคาร ออมสิน วันออม แห่งชาติ วันออมธนาคาร ออมสิน วันออมแห่งชาติธนาคารออมสิน 31 ตุลาคม 2565 ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป รับกระปุกรถตู้ Social Bank คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาการลงทะเบียน และฝากเงิน
ระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 8.30น. เป็นต้นไป) ถึง 30 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มจำนวน
ระยะเวลาการรับฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565

ช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิ์
เว็บไซต์ www.gsb.or.th
Line Official : GSB Society

รายละเอียดกิจกรรม
1.ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลขต่อการจอง 1 สิทธิ
2.ระยะเวลาลงทะเบียนจองสิทธิตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หากมีการลงทะเบียนครบจำนวนสิทธิแล้ว ธนาคารขอยุติการลงทะเบียน
3.ช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิ ผ่าน เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ ผ่าน Line Official : GSB Society
4.ผู้ลงทะเบียนสำเร็จ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ มาติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป และรับกระปุกรถ Social Bank ตามวันที่ และสาขาที่ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565

มหกรรม การออม ธนาคาร ออมสิน วันออม แห่งชาติ วันออมธนาคาร ออมสิน วันออมแห่งชาติธนาคารออมสิน 31 ตุลาคม 2565 ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป รับกระปุกรถตู้ Social Bank คลิกที่นี่

5.ช่องทางการฝากเงิน : ผู้ฝากเงินสามารถฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
5.1 ธนาคารออมสินสาขา
5.2 เครื่องรับฝากเงิน (ADM)
5.3 Application MyMo

ทั้งนี้ การฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากเงิน (ADM) และ Application MyMo ผู้ฝากเงินต้องนำหลักฐานการฝากเงินมาแสดงเพื่อรับกระปุกรถออมสินที่ธนาคารออมสินสาขาด้วย

เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนด

รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนและการจองสิทธิ์

ขอคุณเนื้อหาจาก ธนาคารออมสิน

เรื่องราวน่าสนใจ ใบงาน ลอยกระทง 2565 ใบงานลอยกระทง 2565 ใบงานกระทง 2565 ใบงานเรียงความวันลอยกระทง คลิกที่นี่ 

ใบงาน ลอยกระทง 2565 ใบงานวันลอยกระทง 2565 ใบงานลอยกระทง 2565 ใบงานกระทง 2565 กระทงก้านกล้วย กระทงใบเตย พับใบเตย ใบงานเรียงความวันลอยกระทง คลิกที่นี่