มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครู จากธนาคารออมสิน ลงทะเบียน 1-30 มิ.ย. 2564 เท่านั้น

1946
ออมสิน ผ่อนปรนหนี้ครู
ออมสิน ผ่อนปรนหนี้ครู

มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครู จากธนาคารออมสิน ลงทะเบียน 1-30 มิ.ย. 2564 เท่านั้น

มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครู จากธนาคารออมสิน ลงทะเบียน 1-30 มิ.ย. 2564 เท่านั้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครู เพื่อเป็นการปูพรมช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ยับยั้งสถานะลูกหนี้ ไม่ให้เป็น NPLs

 

ธนาคาร เร่งจัดทำมาตรการแก้ไขหนี้ภายใต้แนวคิดมหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยับยั้งไม่ให้ต้องกลายเป็นหนี้เสีย จนเป็นเหตุให้อาจถูกดำเนินคดีส่งผลเสียทางเครดิตและกระทบต่อหน้าที่ราชการในอนาคต  ทั้งนี้ข้าราชการครูลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน  ตามแผนการชำระหนี้ที่ธนาคารกำหนดเป็นระยะเวลา 12 เดือนหรือนานที่สุดไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยการเลือกแผนการชำระหนี้ตามความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองผ่าน App MyMo หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินซึ่งเปิดให้แจ้งความประสงค์ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น

สำหรับข้าราชการครูที่เกษียณอายุแล้ว และยังไม่เคยใช้สิทธิ์บำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันการกู้เงินสามารถขอกู้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญที่ผ่อนปรนให้ใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ในการกู้และนำเงินกู้ไม่ต่ำกว่า 50 % ไปชำระหนี้เดิมกับธนาคารได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษคงที่ 2.0 % ต่อปีนานถึง 10 ปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ย MRR-2.50% ต่อปี ให้วงเงินกู้ 100% ของเงินบำเหน็จตกทอดผ่อนชำระนาน 30 ปีโดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสาขาที่ใช้บริการสินเชื่ออยู่

 

ผ่อนปรนหนี้ ออมสิน
ผ่อนปรนหนี้ ออมสิน

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครู จากธนาคารออมสิน คลิกที่นี่ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครู จากธนาคารออมสิน ลงทะเบียน 1-30 มิ.ย. 2564 เท่านั้น  จากเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน ค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/