มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ กยศ. ชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566

79

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ กยศ. ชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ กยศ. ชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ กยศ. ชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้กยศ. ชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 เวลา 10.00-18.00 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนชลบุรี จังหวัดชลบุรี

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ กยศ. ชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้กยศ. ชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566

จัดโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาเต็มที่ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ธอส. เอาใจคนอยากมีบ้าน มหกรรมบ้านมือสอง คัดบ้านมือสอง 1,000 กว่ารายการ ลดสูงสุดถึง 50% ราคาขายต่ำสุดเพียง 75,000 บาท

โดยสถาบันการเงินได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยลดปัญหาหนี้สินประชาชน พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกต้อง ต่อยอดสินเชื่อธุรกิจให้เดินต่อได้ และยังมีเงินฝากดอกเบี้ยสูง รวมถึงมีสินทรัพย์รอการขายจากธนาคารต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ กองทุนขอเชิญชวนผู้กู้ยืม กยศ. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านการกู้ยืมและการชำระหนี้ได้ที่บูท กยศ.

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ กยศ. ชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้กยศ. ชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจ ตรุษจีนวันไหน ตรุษจีน 2566 วันที่ เท่าไหร่ ตรวจสอบวันหยุดเดือนมกราคม 2566 ได้ที่นี่

ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ 2566 ล่วงหน้า กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณฯ 1 ต.ค. 66 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์