มาตรฐานครูชุดใหม่ต้องเสร็จภายใน 2 เดือน

362

นายกฯ กลับจากดูงานสิงคโปร์ มอบการบ้าน ศธ.ยกเครื่องการผลิตครูให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ตลอดจนวางเส้นทางการเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้เด็กเลือกเรียนตามถนัด

     เมื่อวันที่ 3 พ.ค.60 ดร.กมล  รอดคล้าย  เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ศธ. ไปดูเรื่องการผลิตและพัฒนาครู  ซึ่งจากการเดินทางไปประเทศสิงคโปร นายกฯ ได้รับทราบข้อมูลการผลิตและพัฒนาครู พบว่ามีสถาบันผลิตครูเพียงแห่งเดียว ทำให้การผลิตครูมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ขณะที่ประเทศไทยมีสถาบันผลิตครูที่หลากหลาย แต่จะสามารถทำให้มีมาตรฐานเดียวกันแบบประเทศสิงคโปร์ได้หรือไม่ 

       ดังนั้น รมว.ศึกษาธิการ จึงมอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปดำเนินการ จัดทำมาตรฐาน ซึ่งคุรุสภารับว่า กำลังอยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานครูชุดใหม่ ให้เหมือนกันทั้งประเทศ เช่น กำหนดว่าจะเรียน 4  ปีหรือ 5 ปี ต้องมีมาตรฐานใดบ้าง เป็นต้น  โดยรมว.ศึกษาธิการ ขอแล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี้ จากนั้นส่งให้สถาบันการผลิตครูดำเนินการตาม ต่อไปสถาบันผลิตครูจะต้องสอนตามกรอบที่คุรุสภากำหนด ไม่ใช่คิดเองแล้วนำมาเทียบอย่างที่ผ่านมา

       “นอกจากนี้นายกฯ ยังปรารภว่าเด็กที่ประเทศสิงคโปร์มี เส้นทางการเรียนชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น โดยเด็กจะรู้ตัวว่า ควรจะเรียนอาชีวศึกษา หรือเรียนอุดมศึกษาและเลือกเรียนตามความถนัด ดังนั้น นพ.ธีระเกียรติ จึงมอบให้สพฐ. ไปคิด มาตรการให้เด็กได้รู้เส้นทางการเรียนของตนเองตั้งแต่ต้น โดยมีแนวปฏิบัติใน 4 ข้อ  คือ 1.ให้สพฐ.จัดระบบแนะแนว 2. ให้จัดทำหลักสูตร ให้เด็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ฝึกงานงานในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2เพื่อให้เด็กได้ทดลองว่า ชอบการทำงานดังกล่าวหรือไม่ 3.จัดให้มีระบบส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน และ4.ให้โรงเรียนขยายโอกาสกลับมาเน้นสอนอาชีพมากขึ้น”ดร.กมล กล่าว  

ขอบคุณที่มา : คมชัดลึก