Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาอีกแล้ว!! หลักสูตรปฐมวัย (พุทธศักราช 2560) จัดทำโดย โรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีสิ่งดีดีที่จะนำมาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดกันอีกแล้ว นั่นคือ ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560) เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้ปรับใช้ให้เข้ากัับบริบทของโรงเรียนครับ

เพิ่มเพื่อน

โดยข้อมูลทั้งหมดต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการปรินทร์ ศรีษะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ที่ได้ส่งข้อมูลมาให้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมเผยแพร่ โดยมีความจากท่านดังนี้

Advertisement

“ด้วยโรงเรียนบ้านฝาผนัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7  ขออนุเคราะห์เผยแพร่หลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560)  เพื่อเป็นวิทยาทานให้โรงเรียนต่างๆได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยฉบับพุทธศักราช 2560 ต่อไป

 

แสดความนับถือ

นายปรินทร์  ศรีษะเนตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาผนัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7″

ที่ได้กรุณานำข้อมูลนี้มาเผยแพร่กับทางเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งครับ และทางทีมงานครูอัพเดตดอทคอมหวังว่าหลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560) คงเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนและคุณครูนะครับ

“ภาพตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560)”

“ภาพตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560)”

“ภาพตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560)”

“ภาพตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560)”

“ภาพตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560)”

Advertisement

“ภาพตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560)”

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

1. ปกหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560)

ไฟล์ WORD>>

ไฟล์ PDF>>

 

2. คำนำ หลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560)

ไฟล์ WORD>>

ไฟล์ PDF>>

 

3. เนื้อหา หลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560)

ไฟล์ WORD>>

ไฟล์ PDF>>

 

4. แนวนอน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรปฐมวัย  (พุทธศักราช 2560)

ไฟล์ WORD>>

ไฟล์ PDF>>

ที่มา : ท่านผู้อำนวยการปรินทร์ ศรีษะเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

You might also like