Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!!ว6/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ แบบใหม่ 4 ด้าน (ใช้เลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1/2562 เป็นต้นไป)

Advertisement

มาแล้ว!!ว6/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ แบบใหม่

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักงานก.ค.ศ. ได้เผยแพร่หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

You might also like