มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62

999

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบท้องถิ่น ปี 2562 ผ่าน facebook ส่วนตัวโดยระบุข้อความดังนี้

ข่าวดีข่าวด่วนของจริงของท่านที่ต้องการรับราชการ

วันนี้ (18 เม.ย.62) คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท่องถิ่น (กสถ.) มีมติกำหนดให้มีการ

>> ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 22 เม.ย.62 

>> โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 31 พ.ค. 62 

>> โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครทั้งหมด 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา ครับ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต http://www.dlaapplicant2562.com โดยสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9 – 31 พ.ค.62 ครับ

ที่มา : facebook นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น