Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! กำหนดการแข่งขันระดับภาค งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

Advertisement

แนวทางการเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 มีดังนี้

1. เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกาศตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

2. การอบรม admin เขตพื้นที่ในแต่ละภาค จะเริ่มจัดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม และต้นเดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป

3. กำหนดแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561

4. กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดบุรีรัมย์               วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

 ภาคเหนือ                              จังหวัดพะเยา                วันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

ภาคกลางและภาคตะวันออก     จังหวัดนครปฐม             วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

ภาคใต้                                    จังหวัดตรัง                   วันที่ 8-10 มกราคม 256

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 13 ส.ค. 2561)      

1. ภาษาไทย คลิกที่นี่

2. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

3. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

4. นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่

5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่

6. สุขศึกษา และพลศึกษา คลิกที่นี่

7. ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิกที่นี่

8. ศิลปะ-ดนตรี คลิกที่นี่

9. ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิกที่นี่

10. ภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่

11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกที่นี่

12. คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

13. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่

14. การงานอาชีพ คลิกที่นี่

15. ปฐมวัย คลิกที่นี่

16. การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิกที่นี่   

17. การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิกที่นี่  

กิจกรรมท้องถิ่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน) *ยังไม่ได้เผยแพร่

ที่มา :  เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

 


You might also like