มาแล้ว ความคืบหน้าล่าสุด หลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563

1821
มาแล้ว ความคืบหน้าล่าสุด หลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
มาแล้ว ความคืบหน้าล่าสุด หลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563

วันนี้ 25 เมษายน 2564 ในเฟสบุ๊คส่วนตัวของท่าน สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu ได้อัพเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสอบ “ครูผู้ช่วย” รอบทั่วไป ปี 2563 ไว้ดังนี้
วันนี้ 25 เมษายน 2564 ได้ทราบข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ให้การยืนยัน ดังนี้
1. ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ใหม่ แล้ว รอรับรองรายงานการประชุมเดือนหน้า (พ.ค.63) แล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
2. ปี 2563 ให้ส่วนราชการ (สพฐ./สอศ. เป็นต้น) เป็นผู้จัดทำข้อสอบ ตามแนวทางของ ก.พ.
3. ปี 2564 ให้ ก.พ. จัดการสอบภาค ก และให้ทำการสอบรวมกับข้าราชการอื่น หาก ก.พ. มีความพร้อม

ทั้งนี้ ได้ฝากความห่วงใย ความเดือดเนื้อร้อนใจของบัณฑิตครู และขอให้พิจารณาในรายละเอียด หลายประการ เช่น
1. สัดส่วนโครงสร้างคะแนนการสอบภาคต่าง ๆ
2. ความรัดกุมของการสอบโดยเฉพาะภาค ค
3. คุณลักษณะของข้อสอบ ควรมีความเหมาะสมแก่การคัดเลือกคนไปเป็นครู
4. ควรมีความชัดเจน ไม่สร้างความสับสนในกระบวนการสอบ โดยเฉพาะภาค ค
5. ควรประกาศล่วงหน้า ก่อนจะนำมาใช้
6. ควรดำเนินการสอบทุกอย่างเอง ไม่ควรไปอาศัย ก.พ. เพราะเป็นวิชาชีพของเรา
7. อื่น ๆ

และวันนี้ ได้ให้คำแนะนำ บัณฑิตครู หากยังคงกังวล เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียน นายกรัฐมนตรี ในช่องทางต่าง ๆ หรือร้องเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.ค.ศ. โดยตรง
ส่วน กมธ.การศึกษา ได้รับเรื่องที่เสนอให้เชิญ ก.ค.ศ. ศธ. มาหารือเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ ประธาน กมธ.ได้รับเรื่องแล้ว และจะมีการบรรจุเข้าวาระเมื่อการเปิดประชุมสมัยหน้าต่อไป (เปิด 22 พ.ค.63)
ข้อมูลเดิม
ข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงใน สำนักงาน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ “ครูผู้ช่วย” รอบทั่วไป
1. การสอบแข่งขันจัดโดยส่วนราชการ เช่น สพฐ./สอศ./สป. มีหน้าที่ กำหนดปฏิทินเกี่ยวกับการสอบ จัดจ้าง/ทำข้อสอบ ภาค ก และ ข กำหนดเกณฑ์การใช้คะแนนภาค ค
2. กศจ. เป็นดำเนินการสอบ ภาค ก และ ข (ประกาศรับสมัครจนถึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค) เก็บบัญชีรายชื่อไว้ ประกาศตามลำดับคะแนนภาค ก และ ข รวมกัน
3. การสอบภาค ค จะมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดย กศจ. ประกอบด้วย ผอ.หรือผู้ได้รับมอบหมาย กก.ภายใน รวม 3 คน และภายนอก 2 คน ดำเนินการสอบสอนและอื่น ๆ ตามเกณฑ์คะแนน (Rubic Score) การสอบสอนให้ถ่ายทำวีดิทัศน์ไว้ด้วย การตัดสินนำคะแนนภาค ก และ ข มารวมกับภาค ค แล้วจัดเรียงตามลำดับแล้วสั่งบรรจุแต่งตั้ง
4. กศจ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาค ค จำนวน 5 เท่าของอัตราว่างที่จะบรรจุ ผู้มีชื่ออาจสละสิทธิ์จะไม่เข้าสอบก็ได้ โดยไม่เสียสิทธิ์การเข้าสอบครั้งต่อไป รวมทั้ง ผู้มีสิทธิ์ได้เข้าสอบแต่ไม่อยู่ในลำดับที่ได้บรรจุ ยังมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสอบภาค ค ในโรงเรียนอื่นที่มีการสอบภายหลัง
5. สัดส่วนคะแนน ในแต่ละภาค ก ข และ ค ภาคละ 100 คะแนนเท่ากัน รวม 300 คะแนนขอให้กำลังใจ และฝากถึง บัณฑิตครู ทุกคน ได้เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรี เชื่อมั่น ศรัทธาจากสังคม จะต้องสอบให้ได้มากที่สุด ไม่ชะล่าใจ อย่าได้หมดหวัง #ด้วยความห่วงใย

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะต้องสร้างความเข้าใจ แก่ ครม. รมต. ก.ค.ศ. ผลักดันมีการให้ทบทวนมติให้ได้ก่อนปี 2564
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่  ซึ่งคุณครูที่ต้องการสอบบรรจุ “ครูผู้ช่วย” รอบทั่วไป ปี 2563 ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกที โดยจากข้อมูลข้างต้นครูอัพเดตดอทคอมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการเตรียมตัวสอบบรรจุ ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะ และขอขอบคุณ ท่าน สุรวาท ทองบุ สำหรับข่าวความคืบหน้าในครั้งนี้ค่ะ