มาแล้ว!! ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2564

5556

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอทุกท่านเช่นเคยครับ โดยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิทินการดำเนินงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2564 มาฝากครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินการดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ รายการ วัน/เดือน/ปี
1 สพฐ.กำหนดหลักการและแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการฯ และนโยบาย เดือนมกราคม 2564
2 สพฐ. ประกาศรายชื่อหนังสือเรียนลงในบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา
2.1 หนังสือเรียนที่มีอยู่ ชั้น .1 ชั้น .6
2.2 หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม (ชั้น .1 ชั้น ม.6
รอบที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2564
รอบที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท/สํานักพิมพ์ ผู้พิมพ์จําหน่ายต้องส่งเล่มสมบูรณ์พร้อมจําหน่ายให้ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยส่งเล่ม และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ วันสุดท้าย ดังนี้
รอบที่ 1 วันสุดท้ายคือ 15 มกราคม2564
รอบที่ 2 วันสุดท้ายคือ 12 กุมภาพันธ์ 2564
3 สพฐ./สพท./สถานศึกษา ชี้แจงประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

ที่ รายการ วัน/เดือน/ปี
4 สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ หนังสือ ตามโครงการฯ และนโยบาย ปีงบประมาณ 2564

4.1 ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อ

4.2 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือใช้ โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564

ภายใน 30 เมษายน 2564

5 สถานศึกษาจัดหนังสือให้นักเรียนทุกคนทันก่อน เปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
6 สพฐ./สพท./สถานศึกษา ดําเนินการติดตามควบคุม และกํากับ ให้เป็นไปตามโครงการฯ และนโยบายๆ  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

มาแล้ว!! ปฏิทินการดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2564
มาแล้ว!! ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดหนังสือหนังสือแจ้งการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ที่มา : สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/