Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! ปฏิทินสอบบรรจุครูผู้ช่วย พ.ศ. 2561

Advertisement

18 เมษายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ตามที่ที่ประชุม ก.ค.ศ. ได้หารือถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยที่ประชุมมีมติอนุมติหลักการให้ สพฐ. บริหารจัดการข้อสอบร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา โดยให้ กศจ. และ อ.ก.ค.ส. ดำเนินการสอบ

เพิ่มเพื่อน

โดย สพฐ.จะประกาศรับสมัครครูผู้ช่วยภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

Advertisement

วันสอบข้อเขียนภาค ก วันที่ 30 มิถุนายน 2561

สอบภาค ข วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

เมื่อสอบภาค ก และ ข เสร็จ ก็จะประกาศผลสอบ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

ผู้ที่สอบภาค ก และ ภาค ข จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใน ภาค ค ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

Advertisement

และจะประกาศผลสอบแข่งขัน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และจึงจะเรียนบรรจุแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้เกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยยังไม่ได้อนุมัติแต่เป็นเพียงการร่างเพื่อเตรียมความพร้อม เช่น การเปิดสอบในสาขาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนก็จะมีการเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง โดยเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยจะประกาศให้ทราบในเร็วๆ นี้ต่อไป

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

You might also like