มาแล้ว..ปฏิทิน การรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2563

2386

ปฎิทินการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้อง ใช้สัดส่วนเดียวกับปีการศึกษา 2562 คือ 40 คนต่อห้อง แต่หากโรงเรียนใดต้องการขยายจำนวนต่อห้อง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก กศจ.ก่อน และจะพิจารณาเป็นรายกรณี

18 ต.ค.62 สพฐ.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
15 ธ.ค.62 สถานศึกษาประกาศรับสมัครนักเรียน

– ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.63 จับสลาก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว วันที่ 7 มี.ค.63
– ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค.63 จับสลาก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว วันที่ 15 มี.ค.63
– มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 21-25 มี.ค.63 สอบวันที่ 28 มี.ค.63 ประกาศผลสอบและรายงานตัววันที่ 1 เม.ย.63
– มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมให้ดำเนินการตามที่โรงเรียนกำหนด ส่วนกำหนดการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครวันที่ 21-25 มี.ค.63 สอบวันที่ 29 มี.ค.63 ประกาศผล และรายงานตัวในวันที่ 7 เม.ย.63

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณที่มา ศธ.360 องศา