Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบ ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 11,801 อัตรา

Advertisement

0

Advertisement

มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบ ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ

ที่ ศธ 04002/ว1844 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 538

Advertisement

(ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ ครั้งที่ 2 เม.ย.-ก.ย.62)

ดาวน์โหลดไฟล์