Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ุ6 เดือน)

Advertisement

เมื่อวันที่ 6พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าอินเทอร์เน็ต ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้เป็นการจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 จำนวน 6 เดือนครับ แต่จากการสังเกตการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน่าจะจัดสรรงบประมาณให้กับทุกโรงเรียนที่มีการเช่าอินเตอร์เน็ตในวงเงิน เดือนละ 1500-5000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ดีให้ท่านตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนของท่านตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ

เพิ่มเพื่อน

การจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ที่ ศธ 04005/ว 981 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561)

Advertisement

Download เรียกดู พิมพ์ บัญชีจัดสรรรายเขต จำแนกรายโรงเรียน

Download หนังสือแจ้ง สพป.

Advertisement

Download หนังสือแจ้ง สพม.

Download สรุปบัญชีจัดสรรรายเขต

Download สรุปบัญชีจัดสรร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ที่มา : สทร.สพฐ.

You might also like