Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งแนว ปฏิบัติ ใน การจัดซื้อ หนังสือเรียน และแบบฝึก ปี การศึกษา 2563

มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งแนว ปฏิบัติ ใน การจัดซื้อ หนังสือเรียน และแบบฝึก ปี การศึกษา 2563

Advertisement

มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งแนว ปฏิบัติ ใน การจัดซื้อ หนังสือเรียน และแบบฝึก ปี การศึกษา 2563

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่

Advertisement

เพื่อใช้ในการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในโอกาสนี้จะขออนุญาตนำมาเผยแพร่เฉพาะในส่วที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อหนังสือเรียน-แบบฝึก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งแนว ปฏิบัติ ใน การจัดซื้อ หนังสือเรียน และแบบฝึก ปี การศึกษา 2563
มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งแนว ปฏิบัติ ใน การจัดซื้อ หนังสือเรียน และแบบฝึก ปี การศึกษา 2563
มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งแนว ปฏิบัติ ใน การจัดซื้อ หนังสือเรียน และแบบฝึก ปี การศึกษา 2563
มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งแนว ปฏิบัติ ใน การจัดซื้อ หนังสือเรียน และแบบฝึก ปี การศึกษา 2563

Advertisement

มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งแนว ปฏิบัติ ใน การจัดซื้อ หนังสือเรียน และแบบฝึก ปี การศึกษา 2563
มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งแนว ปฏิบัติ ใน การจัดซื้อ หนังสือเรียน และแบบฝึก ปี การศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สพฐ.