Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

Advertisement

0

สวัสดีครับเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐานได้เผยแพร่ เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. ภาษาไทย คลิกที่นี่

2. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

3. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

4. นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่ *รอตรวจสอบ

5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่

6. สุขศึกษา และพลศึกษา คลิกที่นี่

7. ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิกที่นี่

8. ศิลปะ-ดนตรี คลิกที่นี่

9. ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิกที่นี่

10. ภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่

11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกที่นี่

12. คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

13. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่   *รอตรวจสอบ

14. การงานอาชีพ คลิกที่นี่

15. ปฐมวัย คลิกที่นี่

16. การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิกที่นี่   *รอตรวจสอบ

17. การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิกที่นี่   *รอตรวจสอบ

กิจกรรมท้องถิ่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน) *ยังไม่ได้เผยแพร่

ที่มา :  เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561


เพิ่มเพื่อน

Advertisement

You might also like