มาแล้วทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ! ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัคร รับทุน ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขา การศึกษา ปฐมวัย

3016

มาแล้วทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น !
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัคร รับทุน ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1
สาขา การศึกษา ปฐมวัย

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม   มีข่าวดีมาฝากน้องๆ ชั้น ม.6  ที่สนใจอยากเป็นครูอนุบาล และมีภูมิลำเนา ใน 4  จังหวัด
ตามประกาศ   ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัคร รับทุน ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขา การศึกษา ปฐมวัย  หลักสูตร 4 ปี
ประจำปีการศึกษา  2563  ดังรายละเอียดตามประกาศ

 

มาแล้วทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ! ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัคร รับทุน ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขา การศึกษา ปฐมวัย
มาแล้วทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ! ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัคร รับทุน ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขา การศึกษา ปฐมวัย

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่  เพจ   คณะ ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม    ขอขอบคุณที่มา
 คณะ ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม