ยอดเงิน กบข. ยอดที่เห็นในวันนี้ ไม่ใช่ยอดที่จะรับจริงในวันเกษียณ

2115

ยอดเงิน กบข. ยอดที่เห็นในวันนี้ ไม่ใช่ยอดที่จะรับจริงในวันเกษียณ

advertisement

ยอดเงิน กบข. ยอดที่เห็นในวันนี้ ไม่ใช่ยอดที่จะรับจริงในวันเกษียณ
ยอดเงิน กบข. ยอดที่เห็นในวันนี้ ไม่ใช่ยอดที่จะรับจริงในวันเกษียณ

ยอดเงิน กบข. ยอดที่เห็นในวันนี้ ไม่ใช่ยอดที่จะรับจริงในวันเกษียณ

ยอดเงินที่เห็นวันนี้ ไม่ใช่ยอดเงินที่จะได้รับจริงในวันเกษียณ

เมื่อพูดถึงเรื่องการลงทุนแล้ว ต้องเข้าใจว่า การลงทุนใน กบข. เป็นการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวเพื่อใช้หลังเกษียณ ในระยะสั้นจึงอาจมีความผันผวนบ้างตามสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น

โดยเมื่อหน่วยงานต้นสังกัด นำส่งเงินออมของสมาชิกเข้า กบข. เงินส่วนนี้จะถูกแปลงเป็นหน่วยลงทุน และเนื่องจากมูลค่าของหน่วยลงทุน (NAV/Unit) มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกวัน ทำให้ยอดเงินที่สมาชิกเห็นบนแอป และ LINE กบข. ในวันนี้ หรือแม้กระทั่งในใบแจ้งยอดแต่ละปี จึงยังไม่ใช่ยอดเงินที่สมาชิกจะได้รับจริงในวันเกษียณ

advertisement

ดังนั้น ยอดเงินที่สมาชิกจะได้รับจริงในวันเกษียณ คือ ยอดเงินที่คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่สมาชิกสะสมไว้ คูณด้วยมูลค่าของหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ) ณ วันที่ กบข. ทำจ่ายเงินคืน ออกมาเป็นยอดเงิน (บาท) ที่สมาชิกได้นั่นเอง แม้สมาชิกที่เกษียณปีเดียวกัน มีหน่วยลงทุนเท่ากัน แต่เมื่อขอรับเงินคืนคนละวันกัน เงินก้อนจาก กบข. ที่สมาชิกจะได้รับจึงมีจำนวนไม่เท่ากันด้วย

หมายเหตุ :
*ยอดเงินที่สมาชิกได้รับจากรัฐเป็นไปตามสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ออกจากราชการ

advertisement

ยอดเงิน กบข. ยอดที่เห็นในวันนี้ ไม่ใช่ยอดที่จะรับจริงในวันเกษียณ
ยอดเงิน กบข. ยอดที่เห็นในวันนี้ ไม่ใช่ยอดที่จะรับจริงในวันเกษียณ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ยอดเงิน กบข. ยอดที่เห็นในวันนี้ ไม่ใช่ยอดที่จะรับจริงในวันเกษียณ จาก กบข.