ยอดเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 งวดที่ 1/2564 

1800
ยอดเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 งวดที่ 1/2564 
ยอดเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 งวดที่ 1/2564

ยอดเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 งวดที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ทางเพจ กิจการ ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ได้เผยแพร่

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนธันวาคม 2563 (งวดที่ 1/2564)
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563

เพิ่มเพื่อน

 

 

🔥🔥🔥เพื่อเรียกเก็บในเดือนมกราคม 2564🔥🔥🔥

📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 656 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 329 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณภาพและข้อมูล ยอดเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 งวดที่ 1/2564 จากเพจ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.