ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เช็กที่นี่

2421
ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. เดือน พฤษภาคม
ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. เดือน พฤษภาคม

ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เช็กที่นี่

advertisement

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ทางเพจ สกสค. ได้แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนพฤษภาคม 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 20 เมษายน 2564 เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งคุณครู
สามารถเช็ก ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนเพฤษภาคม 2564 ได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 614 ราย

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

advertisement

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 320 ราย
ชพค ชพส
ชพค ชพส

 

advertisement

โดยยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนเมษายน 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม งวดที่ 05/2564 เรียกเก็บ ปลายเดือน พฤษภาคม 2564 สมาชิก ช.พ.ค. ต้องชำระ 614 บาท สมาชิก ช.พ.ส. ต้องชำระ 320 บาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เช็กที่นี่ จากเพจ เพจ สกสค.  ค่ะ