ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564 เช็กที่นี่

1199
ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เช็กที่นี่
ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เช็กที่นี่

ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564 เช็กที่นี่

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ทางเพจ สกสค. ได้แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมิถุนายน 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564  เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งคุณครู
สามารถเช็ก ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564 ได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 722 ราย
จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 361 ราย
ชพค ชพส มิถุนายน
ชพค ชพส มิถุนายน

โดยยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม งวดที่ 06/2564 เรียกเก็บ ปลายเดือน มิถุนายน 2564 สมาชิก ช.พ.ค. ต้องชำระ 722 บาท สมาชิก ช.พ.ส. ต้องชำระ 361 บาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564 เช็กที่นี่ จากเพจ เพจ สกสค.  ค่ะ