ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564 เช็กที่นี่

2289
ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เช็กที่นี่
ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เช็กที่นี่

ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564 เช็กที่นี่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ทางเพจ สกสค. ได้แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมิถุนายน 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564  เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งคุณครู
สามารถเช็ก ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564 ได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 722 ราย
จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 361 ราย
ชพค ชพส มิถุนายน
ชพค ชพส มิถุนายน

โดยยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม งวดที่ 06/2564 เรียกเก็บ ปลายเดือน มิถุนายน 2564 สมาชิก ช.พ.ค. ต้องชำระ 722 บาท สมาชิก ช.พ.ส. ต้องชำระ 361 บาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564 เช็กที่นี่ จากเพจ เพจ สกสค.  ค่ะ