ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนตุลาคม 2564 เช็กที่นี่

3628
ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนตุลาคม 2564 เช็กที่นี่
ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนตุลาคม 2564 เช็กที่นี่ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนตุลาคม 2564 เช็กที่นี่

ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนตุลาคม 2564 เช็กที่นี่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ทางเพจ สกสค. ได้แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนกันยายน 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 20 กันยายน 2564 เพื่อเรียกเก็บในเดือนตุลาคม 2564

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 810 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 398 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

 

ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนตุลาคม 2564
ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนตุลาคม 2564

โดยยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนตุลาคม 2564  สมาชิก ช.พ.ค. ต้องชำระ 810 บาท สมาชิก ช.พ.ส. ต้องชำระ 398 บาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนตุลาคม 2564 เช็กที่นี่ จากเพจ เพจ สกสค.  ค่ะ