ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนธันวาคม 2564 เช็กที่นี่

4067
ยอด ชพค ชพส ที่เรียกเก็บ เดือนธันวาคม
ยอด ชพค ชพส ที่เรียกเก็บ เดือนธันวาคม

ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนธันวาคม 2564 เช็กที่นี่

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ทางเพจ สกสค. ได้แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนพฤศจิกายน 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2564  เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งคุณครู
สามารถเช็ก ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนธันวาคม 2564 ได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 741 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 396 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

ยอด ชพค ชพส ที่เรียกเก็บ เดือนธันวาคม
ยอด ชพค ชพส ที่เรียกเก็บ เดือนธันวาคม

โดยยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนธันวาคม 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน งวดที่ 12/2564 เรียกเก็บ ปลายเดือน ธันวาคม 2564 สมาชิก ช.พ.ค. ต้องชำระ 741 บาท สมาชิก ช.พ.ส. ต้องชำระ 396 บาท

สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่างกันอย่างไร รายละเอียดการสมัคร สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนธันวาคม 2564 เช็กที่นี่ จากเพจ เพจ สกสค.  ค่ะ