ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนธันวาคม 2564 เช็กที่นี่

4384

ยอด ชพค ชพส ที่เรียกเก็บ เดือนธันวาคม

Advertisement

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ทางเพจ สกสค. ได้แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนพฤศจิกายน 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2564  เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งคุณครู
สามารถเช็ก ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนธันวาคม 2564 ได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

ยอด ชพค ชพส ที่เรียกเก็บ เดือนธันวาคม

Advertisement

โดยยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนธันวาคม 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน งวดที่ 12/2564 เรียกเก็บ ปลายเดือน ธันวาคม 2564 สมาชิก ช.พ.ค. ต้องชำระ 741 บาท สมาชิก ช.พ.ส. ต้องชำระ 396 บาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนธันวาคม 2564 เช็กที่นี่ จากเพจ เพจ สกสค.  ค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/