ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนเมษายน 2564 เช็กที่นี่

1651

 

ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนเมษายน 2564
ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนเมษายน 2564

ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนเมษายน 2564 เช็กที่นี่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ทางเพจ สกสค. ได้แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนเมษายน 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2564 เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนเมษายน 2564 ซึ่งคุณครู
สามารถเช็ก ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนเมษายน 2564 ได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 596 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 322 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

โดยยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนเมษายน 2564 ประจำเดือน มีนาคม งวดที่ 04/2564 เรียกเก็บ ปลายเดือน เมษายน 2564 สมาชิก ช.พ.ค. ต้องชำระ 596 บาท สมาชิก ช.พ.ส. ต้องชำระ 322 บาท

ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนเมษายน 2564
ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนเมษายน 2564

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ยอด ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เรียกเก็บปลายเดือนเมษายน 2564 เช็กที่นี่ จากเพจ เพจ สกสค.  ค่ะ