Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 12 ราย

Advertisement

เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ. )เปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ. )วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเร็ว ๆนี้ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 12 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายคมกริช แสงสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

Advertisement

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางจงจิต สุธาอรรถ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางอ้อยทิพย์ ทองดี โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สพม.เขต 34

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย ได้แก่

นายสุวรรณ ภาษี โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

นายศรายุทธ พาณิชพงศกร โรงเรียนวัดสระไคร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

Advertisement

นายโสฐพล บนภัทรวรรษ โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป.นครราชสีมา เขต 5

นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ สพม.เขต 33

นางกนกรัตน์ คงไทยโรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร สพม.เขต 41

นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์ โรงเรียนสาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) สพป.กำแพงเพชร เขต 1

นางปทุมรัตน์ พัชรสุข โรงเรียนสินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1

นายอินสอน อินตาวงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

และนายคราวุธ หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) สพป.ตราด

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์

You might also like