ยินดีด้วยครับ…สพฐ เรียกบรรจุ ข้าราชการพลเรือน(ส่วนกลาง) หลายอัตรา (รายงานตัว 21 มิถุนายน 2562 )

2363

สวัสดีครับเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน (ส่วนกลาง)  หลายตำแหน่งครับ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ,นิติกรปฏิบัติการ ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ,นักวิชาการปฏิบัติการ ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) โดยมีกำหนดการดังนี้

วันรายงานตัว  :   วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน  2562
สถานที่รายงานตัว  :  ณ  ห้องประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ    อาคาร  สพฐ.2
ชั้น 6    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ  : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน  2562

ดาวน์โหลดเอกสารเรียกรายงานตัวเพิ่มเติม :   ไฟล์เอกสารที่ 1        ไฟล์เอกสารที่ 2
ขอขอบคุณที่มา :  สพร.สพฐ.