ยิ่งใช้ ยิ่งได้ โครงการใหม่ ลงทะเบียนวันไหน ได้ส่วนลดเท่าไหร่ สิทธิ E-Voucher ยิ่งใช้ ยิ่งได้

1418

 

ยิ่งใช้ ยิ่งได้
ยิ่งใช้ ยิ่งได้

ยิ่งใช้ ยิ่งได้ โครงการใหม่ ลงทะเบียนวันไหน ได้ส่วนลดเท่าไหร่ สิทธิ E-Voucher ยิ่งใช้ ยิ่งได้

ยิ่งใช้ ยิ่งได้ โครงการใหม่ ลงทะเบียนวันไหน ได้ส่วนลดเท่าไหร่ สิทธิ E-Voucher ยิ่งใช้ ยิ่งได้  สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม คณะรัฐมนตรี ที่มีมติเกี่ยวกับ โครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ โครงการใหม่ ลงทะเบียนวันไหน ได้ส่วนลดเท่าไหร่ สิทธิ E-Voucher ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ที่มีความชัดเจนออกมาจากที่ประชุมในวันนี้ 2 มิถุนายน 2563 ได้มีการกำหนดผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 4 ล้านคน โดยลักษณะโครงการจะเป็นการที่รัฐบาลให้ E-Voucher ผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตังของเราค่ะ

ไปดู กันเลยค่ะว่า ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ใครได้รับสิทธิ์บ้าง ยิ่งใช้ ยิ่งได้  ลงทะเบียนวันไหนบ้าง

ระยะเวลาการลงทะเบียน ยิ่งใช้ ยิ่งได้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ คือ เริ่มลงทะเบียน 21 มิ.ย. 64  ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com  นั่นเองค่ะ ส่วนคนที่เคยใช้ระบบชำระเงินผ่าน G-Wallet ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ และสามารถใช้จ่ายเงินเพื่อนำมาคำนวณสิทธิได้ในช่วงเดือน ก.ค.- 30 ก.ย. 64 และใช้ E-Voucher ในช่วงเดือน ส.ค.- 31 ธ.ค. 64

ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ใครได้รับสิทธิ์บ้าง

โดยกลุ่มที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ได้แก่
1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่มีบัตรประชาชน
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3.ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยิ่งใช้ ยิ่งได้ โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้

 

ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ใช้งบประมาณเท่าไหร่

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ นั้น เป็นโครงการ ที่ต้องการเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 และกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ โดย โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะใช้วงเงินใช้ งบประมาณ 28,000 ล้านคน คาดมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 268,000 ล้านบาท

E-Voucher คืออะไร

E-Voucher เป็นการที่รัฐสนับสนุน E-Voucher ผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตังให้เราโดยเราจะต้องใช้จ่ายซื้อสินค้า-บริการ กับสถานประกอบการที่จด VAT เท่านั้น ยกเว้น สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ และมีวงเงินที่ใช้จ่ายจะนำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน ได้รับสิทธิ E-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ซึ่ง สิทธิ E-Voucher จะคืนเป็นวงเงินใน G-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดค่ะ

การใช้จ่าย ตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาท
ต่อคน
การใช้จ่าย ตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล ยิ่งใช้ ยิ่งได้ โครงการใหม่ ลงทะเบียนวันไหน ได้ส่วนลดเท่าไหร่ สิทธิ E-Voucher ยิ่งใช้ ยิ่งได้ จากเว็บไซต์ ยิ่งใช้ยิ่งได้