ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่

267

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่

advertisement

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่
ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่

โครงการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 มีประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตน จำนวน 495,035 ราย และผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ จำนวน 172,097 ราย

เปิดวิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2566 (62 วัน) โดยดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง คือ

1. ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือ

2. ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน

-ธนาคารออมสิน
-ธนาคารกรุงไทย
-ธนาคาร ธ.ก.ส.
-สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
-ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือ
-ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่
ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่

หลังจากผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th.

ปัญหาที่พบยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ผู้ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th แต่ หาปุ่มอุทธรณ์ไม่เจอ สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่
ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่

1.ที่หน้าผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หากท่านเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้กดที่ปุ่ม “ผลการตรวจสอบ”

advertisement

2.เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้า ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ให้กรอกข้อมูล ที่กำหนดตามแบบฟอร์มและที่สำคัญที่สุดคือ ข้อมูลหลังบัตรประชาชน” ตรงช่องรหัสเลเซอร์ ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดยืนยันตัวตน

3. จากนั้นจะเข้าสู่ หน้าต่างอุทธรณ์ ให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่กำหนดตามแบบฟอร์ม

ยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ตรวจ สอบ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน 2566 เช็คบัตรคนจน เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 66

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 https://www.welfare.mof.go.th

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ตรวจสอบ สิทธิ์ บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ 2566 https:// welfare. mof go th