ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด“ดูแลการย้ายครู ให้ย้ายข้ามเขตฯภายในจังหวัดได้” ถ้าย้ายข้ามจังหวัด ต้องให้ส่วนกลางดำเนินการ

2699

ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด“ดูแลการย้ายครู ให้ย้ายข้ามเขตฯภายในจังหวัดได้” ถ้าย้ายข้ามจังหวัด ต้องให้ส่วนกลางดำเนินการ

(24 ม.ค.63) ผลการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563 โดยนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า  ดังนี้

การแก้ปัญหาเรื่องบุคลากร
“ทำระดับจังหวัด แต่อยู่ในวง สพฐ.เอง”

ที่ผ่านมา อำนาจการบริหารงานบุคคลเป็นอำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งอาจจะมีปัญหาการร้องเรียนหรือต่อต้านการประท้วงที่ไม่ต้องการผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ ในขณะที่หน่วยงานตันสังกัด เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ไม่สามารถเข้าไปจัดการปัญหาได้ เพราะเป็นหน้าที่ของ กศจ. เป็นต้น

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการว่า ควรให้ต้นสังกัดมีอำนาจในการพิจารณาการบริหารงานบุคคลเอง ไม่ว่าจะเป็น “เลื่อน-ลด-ปลด-ย้าย” เพื่อให้การทำงานของจังหวัดมีประสิทธิภาพมากที่สุด

“ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สพฐ.หาแนวทางดำเนินการ โดยนำปัญหาที่เคยมีไปพิจารณาด้วย เช่น หากมอบอำนาจไปยัง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เช่นเดิม ก็อาจจะเป็นไซโล หรือแท่งซ้อนแท่งอีก อาจจะเป็น 225 แท่ง ย้ายข้ามกันไม่ได้ สพฐ.จะแก้อย่างไร ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรอยู่ที่จังหวัด แต่ไม่เกี่ยวกับ ศธจ. อาจจะเป็นรูปแบบคล้าย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เดิม แต่อยู่ในระดับ “จังหวัด” โดยสำนักงานอาจจะอยู่ที่เขต 1 ทั้ง 77 แห่ง เช่น การย้ายภายในจังหวัด สมมุติมี 6 เขตพื้นที่การศึกษา ก็ต้องไปคุยร่วมกันให้สามารถย้ายข้ามเขตได้ โดยคณะกรรมการพิจารณาจะให้เป็นคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาเอง แต่หากเป็นการพิจารณาข้ามจังหวัด ให้กลับไปที่กระทรวงพิจารณา” นายวราวิช กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก : ศธ.360 องศา