รมช.กนกวรรณ รับฟังปัญหาจากผู้ปกครองโรงเรียนดัง เตรียมเข้าสู่กระบวนตรวจสอบ-หาข้อยุติโดยเร็วที่สุด หวังสร้างความสบายใจแก่ผู้ปกครองทั่วประเทศ

1265
รมช.กนกวรรณ รับฟังปัญหาจากผู้ปกครองโรงเรียนดัง เตรียมเข้าสู่กระบวนตรวจสอบ-หาข้อยุติโดยเร็วที่สุด หวังสร้างความสบายใจแก่ผู้ปกครองทั่วประเทศ
รมช.กนกวรรณ รับฟังปัญหาจากผู้ปกครองโรงเรียนดัง เตรียมเข้าสู่กระบวนตรวจสอบ-หาข้อยุติโดยเร็วที่สุด หวังสร้างความสบายใจแก่ผู้ปกครองทั่วประเทศ
เพิ่มเพื่อน

รมช.กนกวรรณ รับฟังปัญหาจากผู้ปกครองโรงเรียนดัง เตรียมเข้าสู่กระบวนตรวจสอบ-หาข้อยุติโดยเร็วที่สุด หวังสร้างความสบายใจแก่ผู้ปกครองทั่วประเทศ

                 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 15.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปพบปะเพื่อรับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขอย่างมีมาตรฐาน และใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมด้วยความรวดเร็ว ที่จะเกิดความสบายใจแก่ผู้ปกครองกลุ่มนี้และผู้ปกครองที่มีความห่วงใยบุตรหลานทั่วทั้งประเทศ
                 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามตัวแทนรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยตรง ต้องการมาพบปะ รับฟังปัญหา และให้กำลังใจผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ทั้งในฐานะรัฐมนตรีและฐานะของคนเป็นแม่ ซึ่งขอยืนยันว่าจะยืนข้างความความถูกต้อง และต้องการให้กระบวนการตรวจสอบดำเนินการอย่างรวดเร็ว จึงได้นัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนโรงเรียน และ สช. ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 28 กันยายน 2563) ที่จะได้หาข้อยุติโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความสบายใจทั้งผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนนี้ และผู้ปกครองทั่วทั้งประเทศด้วย พร้อมทั้งได้เชิญนักจิตวิทยาจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของเด็กและผู้ปกครอง
                 “วันนี้ต้องการมารับฟังปัญหา เพื่อนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจากการพบปะพูดคุย พบว่าปัญหามิได้มีเพียงมิติของการทำร้ายนักเรียนให้ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น แต่ผู้ปกครองยังได้สะท้อนมิติอื่น ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน มาตรฐานการจัดการห้องเรียน, ด้านคุณสมบัติของครูผู้สอน การเปลี่ยนครูประจำห้อง ตลอดจนพฤติกรรมของครูที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน และอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งยังไม่มีการจัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ทำให้ผู้ปกครองไม่รู้จักครูผู้สอนของบุตรหลานอีกด้วย
                   สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องได้รับการแก้ไขให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานและใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างเป็นธรรม ตั้งแต่การตรวจสอบมาตรการในการรับครูผู้ช่วย หากเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องและทำร้ายเด็กจริง ต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีอาญา แต่ในกรณีเป็นครู ก็อาจจะถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพและไม่มีสิทธิกลับมาเป็นครู รวมทั้งจะมีบทลงโทษสำหรับโรงเรียนหากไม่ให้ความร่วมมือด้วย ไม่ว่าจะเป็น ไม่ได้รับเงินอุดหนุน ไม่ให้รับนักเรียน สั่งให้หยุดดำเนินกิจการโรงเรียน เป็นต้น” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
27/9/2563